W dniu 20 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach została przeprowadzona kontrola, której tematem było przestrzeganie przez administrację geodezyjna przepisów dotyczących geodezji i kartografii.
Celem kontroli było zbadanie i ocena prawidłowości realizacji n. zagadnień należących do zadań z zakresu administracji rządowej, określonych przepisami art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne:
1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii,
2) spełnienie wymogu dotyczącego wprowadzenia do stosowania obowiązującego układu odniesień przestrzennych „2000”,
3) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
4) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Kontrolą objęto realizację ww. zagadnień w okresie od 14 lutego 2011 r. do dnia kontroli tj. 20 listopada 2012 r.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku.
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości będą sukcesywnie naprawiane.
Protokół z kontroli podpisano dnia 27.02.2013 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-19