W dniach od 16 września 2008 r. do dnia 3 listopada 2008 r. inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej w Starostwie Powiatym w Mońkach. Przedmiotową kontrolę przeprowadzono za okres 2007 r. obejmując następujące zagadnienia:
- ustalenia organizacyjne,
- księgowość i sprawozdawczość,
- gospodarkę pieniężną i rozrachunki,
- wykonanie budżetu,
- mienie komunalne,
- rozliczenia finansowe budżetu powiatu z jednostkami organizacyjnymi.
W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień sprawodzono wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w 2005 r. ustalono, że zalecenia zostały wykonane.
Protokół z kontroli podpisano 20 listopada 2008 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2008-12-03

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2008-12-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2008-12-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2008-12-03