W dniach 19-21 lipca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji została przeprowadzona kontrola, której celem było sprawdzenie sposobu realizacji przez Starostę Monieckiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, prawidłowości postępowań administracyjnych oraz prawidłowości wydawanych decyzji w sprawach z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W związku z tym, że nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2014-02-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2014-02-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2014-02-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2014-02-19