W dniu 18 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach (Wydział Dróg) została przeprowadzona kontrola przez pracowników Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.
Zakres kontroli – kontrola kompleksowa w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono drobne nieprawidłowości (uzupełnienie ryzyka zawodowego o czynniki biologiczne i chemiczne występujące na poszczególnych stanowiskach pracy, brak rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, zakwalifikowanych do gr. 3 ryzyka, brak spisu oraz kart charakterystyk stosowanych mieszanin chemicznych), które zostały uzupełnione i naprawione.
Protokół kontroli podpisano 18.03.2014 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-04-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-04-19