W dniu 17 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach została przeprowadzona kontrola przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Wydział Geodezji i Rolnictwa. Kontrola dotyczyła realizacji przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
- prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,
- wykonywanie zarządzeń Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażania zgody na obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,
- aktualizacja opłat za grunty oddane w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
- planowanie wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
- prawidłowość windykacji należności za nieruchomości udostępnione z zasobu Skarbu Państwa.
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.
W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień, więc kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-04-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-04-19