W dniu 14 lutego 2007 r. przeprowadzono kontrolę w Starostwie Powiatowym w Mońkach. Kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa oraz oceny prawidłowości realizacji Projektu Nr Z/2.20/II/2.2/75/05 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie monieckim – 2005/2006" przeprowadzili pracownicy Referatu Kontroli w Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych obowiązującej w okresie realizacji Projektu oraz zapisów umowy Nr Z/2.20/II/2.2.2/75/05/U/75/05 o dofinansowanie projektu Nr Z/2.20/II/2.2/75/05 "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w powiecie monieckim – 2005/2006" z dnia 15 września 2005 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego jako Instytucją Wdrażającą a Powiatem Monieckim jako Beneficjentem.

 

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-05-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-05-30

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-05-30

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-05-30