W dniu 12 maja 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach została przeprowadzona kontrola przez pracowników Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku. Kontrola dotyczyła prawidłowości wpisu w ewidencji gruntów i budynków użytków gruntowych działek położonych w Mońkach przy ul. Raginisa. Kontrolą objęto 19 działek. W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono drobne nieprawidłowości w 6 przypadkach (w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków), które zostały naprawione.
Protokół kontroli podpisano 4.07.2014 r.
Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli dostępna jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych (pok. nr 105).

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2016-04-19

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2016-04-19