Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Moniecki

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji  ustalona w oparciu o plan dochodów i wydatków wg stanu na 30 września 2017 roku

oraz statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień

 30 września 2016 roku  i dzień 30 września 2017 roku

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 78c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

 

Podstawowa kwota dotacji dla:

Wysokość podstawowej kwoty dotacji w zł

Statystyczna liczba uczniów

Miesięczna kwota dotacji na 1 ucz. szkoły niepublicznej  w zł

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zaoczne

 

1.631,94 rocznie na 1 ucz. 

 

24,67

 

68,00

Szkoła Policealna dla Dorosłych zaoczna zawód technik bhp

 

3.216,74 rocznie na 1 ucznia

 

22,33

 

134,03

Wysokość dotacji w 2017 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Moniecki

Typ szkoły/placówki

Miesięczna kwota dotacji udzielona z Powiatu Monieckiego na każdego ucznia/dziecko/wychowanka/ uczestnika zajęć rew. – wych. Statystyczna liczba uczniów/dzieci/wychowanków/ uczestników zajęć rew. - wych ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2016 r.
1.
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- na każdego ucznia 76,25 zł 41
2.
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

- na każdego ucznia 115,24 zł 12
3.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  367,37 zł 10
4.
Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

- na każdego wychowanka ośrodka (w tym uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych) 4.154,80 zł 9

Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Jarosz - Inspektor w Wydziale organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-11-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-11-22

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-01-30