Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Moniecki

Wysokość dotacji w 2019 roku dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek prowadzonych przez osobę prawną/fizyczną inną niż Powiat Moniecki.

Typ szkoły/placówki

Miesięczna kwota dotacji udzielana z Powiatu Monieckiego na każdego  ucznia/dziecko/wychowanka/ uczestnika zajęć rew. – wych.

Statystyczna liczba uczniów/dzieci/wychowanków/ uczestników zajęć rew. - wych ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2018 r.

1.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

- na każdego ucznia

85,25 zł

49

2.

Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

 - na każdego ucznia

113,36 zł

16

3.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- na każde dziecko objęte  wczesnym wspomaganiem rozwoju

393,48 zł

7

4.

Niepubliczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

 

- na każdego wychowanka ośrodka      (w tym uczestnika zajęć rewalidacyjno – wychowawczych)

-na każde dziecko objęte  wczesnym wspomaganiem rozwoju

4.450,12 zł

393,48 zł

10

2

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Jarosz - Inspektor w Wydziale organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-03-01

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-03-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2017-01-30