prawo_miejsc

Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę Powiatu w Mońkach od 1998 r.

(czerwony kolor tekstu - przedmiot aktu - oznacza utratę mocy aktu)

Wykaz zaczerpnięto ze strony,  gdzie jednocześnie możliwe jest wyszukanie konkretnego aktu i podejrzenie jego treści.

Nowsza wersja wyszukiwarki zamieszczona jest na stronie hhttps://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/actbymonths

  

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
Nr
Pozycja
Data
Organ
Poczta
Nr
z dnia
Przedmiot
AKTYWA TRWAŁE
3702
14.09.2018 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXIII/12/18
12.09.2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
108
1237
15.04.2011 r.
Rada Powiatu
Mońki
V/30/11
29.03.2011 r.
w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach
APTEKI
5924
21.2022 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVIII/256/22
20.12.2022 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Monieckiego w 2023 r.
UTRATA MOCY
5284
23.12.2021 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXIX/206/21
20.12.2021 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Monieckiego w 2022 r.
UTRATA MOCY
5451
23.12.2020 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXII/161/20
21.12.2020 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Monieckiego w 2021 r.
UTRATA MOCY
6296
24.12.2019 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIV/109/19
20.12.2019 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.
DIETY

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/1184/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/1184/akt.pdf

1184 15.03.2022 Rada Powiatu Mońki XXXI/215/22 10.03.2022 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Monieckiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5439/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5439/akt.pdf

UTRATA MOCY

5439 28.12.2018 r. Rada Powiatu Mońki III/29/18 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Powiatu Monieckiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
DOTACJE, KREDYTY
58
977
11 maja 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XV/68/04
28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Monieckiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania
Jednolity identyfikator aktu:
217
2454
10 listopada 2009 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXI/160/09
28 października 2009 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie powiatu monieckiego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego
 
 
2781
4.10.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/103/12
25.09.2012 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18958

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1090/akt.pdf 

- UTRATA MOCY

  1090 13.02.2013 r. Rada Powiatu Mońki XXI/136/13 8.02.2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4471/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4471/akt.pdf

- UTRATA MOCY

  4471 22.12.2015 r. Rada Powiatu Mońki XII/82/15 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4891/akt.pdf 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4891/

- UTRATA MOCY

4891 23.12.2016 r. Rada Powiatu Mońki XX/137/16 21.12.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/611/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/611/akt.pdf

611 29.01.2018 r. Rada Powiatu Mońki XXIX/187/17 26.01.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz  niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Monieckiego, a także przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
DROGI, ULICE
 
 
74
1475
2 grudnia 2002 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLI/174/02
30 sierpnia 2002 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych
983
12 lutego 2019 r.
Rada Powiatu
Mońki
IV/36/19
31 stycznia 2019 r.
w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY z dniem 26.02.2019 r.
2318
31 maja 2016 r.
Rada Powiatu
Mońki
XV/107/16
24 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego
► zmieniona uchwałą Nr XXXIV/170/10 z dnia 03.02.2010 r.
(Dz.. Urz. Woj. Podl. Nr 27, poz. 493) z dnia 19.02.2010 r.
 
OBWIESZCZENIE O TEKŚCIE JEDNOLITYM
(Dz. Urz. Woj. Podl.  poz. 1257) z dnia 25.03.2014 r. - UTRATA MOCY
199
2248
14 września 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXI/152/05
22 sierpnia 2005 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3109/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3109/akt.pdf

  3109 2 października 2015 r. Rada Powiatu Mońki X/67/15 28 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1411B /Przytulanka od dr. Nr 1404B – Rusaki – Konopczyn – dr. kraj. Nr 65/, przebiegającej na terenie Gminy Mońki dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3110/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3110/akt.pdf

  3110 2 października 2015 r. Rada Powiatu Mońki X/68/15 28 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1839B /Laskowiec – Brzeziny – Giełczyn/, przebiegającej na terenie Gminy Trzcianne dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3111/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3111/akt.pdf

  3111 2 października 2015 r. Rada Powiatu Mońki X/69/15 28 września 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1384B /Morusy – dr. woj. Nr 671/, przebiegającej na terenie Gminy Krypno dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2574/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/2574/akt.pdf

2574 27 czerwca 2017 r. Rada Powiatu Mońki XXIII/153/17 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1386B /Ruda/od dr. 1385B/ - Kol. Krypno/, przebiegającej na terenie Gminy Krypno dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/2575/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/2575/akt.pdf

2575 27 czerwca 2017 r. Rada Powiatu Mońki XXIII/154/17 22 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1845B /Mroczki – Boguszki – Milewo – dr. 1363B/, przebiegającej na terenie Gminy Trzcianne dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4094/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/4094/akt.pdf

4094 1.10.2020 r. Rada Powiatu Mońki XIX/145/20 28.09.2020 r. w sprawie pozbawienia drogi Nr 1354B /Rutkowskie D. - Bagno - Starowola - Jasionóweczka/ w części od m. Rutkowskie Duże do granicy gminy, przebiegającej na terenie Gminy Jaświły kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych
FLAGA, HERB POWIATU
- jednolity identyfikator aktu
286
3511
28.11.2011 r.
Rada Powiatu
Mońki
X/63/11
11.11.2011 r.
w sprawie ustanowienia symboli Powiatu Monieckiego: herbu, flagi, baneru, sztandaru, oraz pieczęci Powiatu Monieckiego
INICJATYWY UCHWAŁODAWCZE (OBYWATELSKIE)
4206
22.10.2018 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXIV/220/18
17.10.2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty przez mieszkańców powiatu monieckiego
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
nieaktualna: Powiatowy Zespół Poradni rozwiązano z dniem 31.12.2015 r.
219
2234
17 września 2008 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIX/99/08
27 sierpnia 2008 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Mońkach
 
 
2414
4.09.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVII/93/12
30.07.2012 r.
w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Goniądzu w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące w Goniądzu
 
 
2390
28.08.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVII/94/12
30.07.2012 r.
w sprawie utworzenia zespołu placówek pod nazwą: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji społecznej w Goniądzu.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4515/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4515/akt.pdf

  4545 23.12.2015 r. Rada Powiatu Mońki XII/83/15 21.12.2015 r. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Mońkach, ul. Szkolna 22 i włączenia w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
KONSULTACJE
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/3949/akt.pdf   3949 14.11.2013r. Rada Powiatu Mońki XXVI/172/13 31.10.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Monieckiego
- jednolity identyfikator aktu
 
58
677
28.02.2011 r.
Rada Powiatu
Mońki
IV/22/11
17.02.2011 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
KRYTERIA REKRUTACJI DO INTERNATU
3009
1.07.2020 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVII/132/20
25.06.2020 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, dla którego organem prowadzącym jest powiat moniecki
NAJEM LOKALI
17
442
15 lutego 2003 r.
Rada Powiatu
Mońki
III/17/03
24 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Monieckiego oraz własność jednostek organizacyjnych Powiatu posiadających osobowość prawną
NAUCZYCIELE
4031
13.08.2019 r.
Rada Powiatu
Mońki
IX/64/19
12.08.2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
3675
09.07.2019 r.
Rada Powiatu
Mońki
VIII/60/19
28.06.2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
4077
23.09.2022
Rada Powiatu
Mońki
XXXV/239/22
20.09.2022
o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość
UTRATA MOCY
3701
14.09.2018 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXIII/210/18
12.09.2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
UTRATA MOCY
199
2247
14 września 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXI/150/05
22 sierpnia 2005 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i psychologów
Jednolity identyfikator aktu:
 
120
1319
3 czerwca 2009 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVII/131/09
29 kwietnia 2009 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki
Jednolity identyfikator aktu:
 
 
171
1812
28 sierpnia 2009 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXIX/148/09
5 sierpnia 2009 r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, oraz warunków i trybu tego obniżenia
4033
13.08.2019 r.
Rada Powiatu
Mońki
IX/66/19
12.08.2019 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat moniecki
 
 
 
► zmieniona uchwałą Nr XVIII/105/12 z dnia 25.09.2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl.  poz. 2782) z dnia 4.10.2012 r.
 
 
OBWIESZCZENIE O TEKŚCIE JEDNOLITYM
(Dz. Urz. Woj. Podl.  poz. 4666) z dnia 27.12.2013 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4666

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4666/akt.pdf

UTRATA MOCY

 
2413
4.09.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVII/88/12
30.07.2012 r.
zmieniająca do uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 
► zmieniona uchwałą Nr XVIII/104/12 z dnia 25.09.2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl.  poz. 2778) z dnia 4.10.2012 r.
 
OBWIESZCZENIE O TEKŚCIE JEDNOLITYM
 
2777
4.10.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVII/89/12
30.07.2012 r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Moniecki może być obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia
NIERUCHOMOŚCI

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3010/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3010/akt.pdf

3010 1.07.2020 Rada Powiatu Mońki XVII/134/20 25.06.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=18418

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/550/akt.pdf
  550 21.01.2013 r. Rada Powiatu Mońki XXI/125/12 28.12.2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
w § 6 ust 1 pkt 1-3 - stwierdzono nieważność rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.0911-156/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4.10.2005 r.
► zmieniona uchwałą Nr V/29/11 z dnia 29.03.2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 108, poz. 1236) z dnia 15.04.2011 r.
- UTRATA MOCY
216
2437
12 października 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXII/158/05
22 września 2005 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
OKRĘGI WYBORCZE
 
23
587
21 czerwca 2002 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXIX/165/02
20 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia podziału powiatu monieckiego na okręgi wyborcze, numery, granice oraz liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym do Rady Powiatu Monieckiego
OPŁATY
15
366
18 maja 2002 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVI/154/02
26 marca 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
 
 
74
1482
2 grudnia 2002 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLII/178/02
10 października 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów na terenie powiatu Monieckiego
► zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/183/06 z dnia 24.03.2006 r. - UTRATA MOCY
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 123, poz. 1176) z dnia 5.05.2006 r.
 
179
2377
26 listopada 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXII/96/04
12 listopada 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
► zmieniona uchwałą Nr XXVI/119/05 z dnia 30.03.2005 r.  - UTRATA MOCY
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 115, poz. 1377) z dnia17.05.2005 r.
46
628
25 lutego 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXV/109/05
11 lutego 2005 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
46
629
25 lutego 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXV/110/05
11 lutego 2005 r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej dziecka lub osoby pełnoletniej kontynuującej naukę
4254
16.11.2017 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVII/163/17
10.11.2017 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z Pływalni Powiatowej w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni
4756
22.12.2017 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVIII/184/17
21.12.2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z Pływalni Powiatowej w Mońkach oraz powierzenia Zarządowi Powiatu w Mońkach ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni
- UTRATA MOCY
23
302
23 stycznia 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVI/175/05
29 grudnia 2005 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z krytej pływalni w Mońkach oraz powierzenia zarządowi powiatu w Mońkach ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu pływalni
 
123
1177
5 maja 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVIII/184/06
24 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie powiatu monieckiego
76
615
3 kwietnia 2007 r.
Rada Powiatu
Mońki
IV/23/07
28 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Monieckiego
 
► zmieniona uchwałą Nr XVI/90/08 z dnia 16.04.2008 r.  - UCHYLONA
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 114, poz. 1173) z dnia19.05.2008 r.
82
753
31 marca 2008 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIV/74/08
27 lutego 2008 r.
sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Moniecki
268
2728
6 listopada 2008 r.
Rada Powiatu
Mońki
XX/102/08
 
1 października 2008 r.
 
w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Moniecki
32
322
30 stycznia 2009 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXIV/118/08
29 grudnia 2008 r.
w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie nowego prawa jazdy i nowego dowodu rejestracyjnego mieszkańców wsi Smogorówka Goniądzka, gm. Goniądz.
- jednolity identyfikator aktu
UTRATA MOCY
 
48
837
16.03.2010 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXV/173/10
03.03.2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej prowadzonych przez Powiat Moniecki.
- jednolity identyfikator aktu
UTRATA MOCY
198
2461
6.08.2010 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVII/189/10
14.07.2010 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=4641

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4641/akt.pdf - UTRATA MOCY

  4641 24.12.2013 r. Rada Powiatu Mońki XXVII/182/13 18.12.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego
- jednolity identyfikator aktu
 
270
3224
9.11.2011 r.
Rada Powiatu
Mońki
IX/57/11
26.10.2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 
 
2319
13.08.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVII/90/12
30.07.2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej prowadzonych przez Powiat Moniecki
 
3004
18.10.2012r. 
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/108/12
25.09.2012 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
688
29.01.2020 r.
Rada Powiatu
Mońki
XV/113/20
24.01.2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20621

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/2724/akt.pdf
  2724 27.06.2013 r. Rada Powiatu Mońki XXIV/153/13 20.06.2013 r. sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany urzędowych nazw miejscowości Brzozowa, Brzozowa–Kolonia, Dolistowo Stare, Dolistowo–Kolonia, Mikicin i Mikicin–Kolonia

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=20622

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/2725/akt.pdf - UTRATA MOCY
 
  2725 27.06.2013 r. Rada Powiatu Mońki

XXIV/154/13

20.06.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/4642/akt.pdf - UTRATA MOCY

  4642 24.12.2013 r. Rada Powiatu Mońki XXVII/183/13 18.12.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=3546

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/3546/akt.pdf

  3546 30.10.2014 r. Rada Powiatu Mońki XXXIV/219/14 24.10.2014 r. w sprawie zasad korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4241

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/4241/akt.pdf

UTRATA MOCY

  4241 31.12.2014 r. Rada Powiatu Mońki III/16/14 30.12.2014 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4242

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/4242/akt.pdf

UTRATA MOCY

  4242 31.12.2014 r. Rada Powiatu Mońki III/17/14 30.12.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2015 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4469/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4469/akt.pdf

UTRATA MOCY

  4469 22.12.2015 r. Rada Powiatu Mońki XII/80/15 21.12.2015 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/4470/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/4470/akt.pdf

UTRATA MOCY

  4470 22.12.2015 r. Rada Powiatu Mońki XX/81/15 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2016 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4890/ 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4890/akt.pdf

UTRATA MOCY

4890 23.12.2016 r. Rada Powiatu Mońki XX/136/16 21.12.2016 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4889/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/4889/akt.pdf

UTRATA MOCY

4889 23.12.2016 r. Rada Powiatu Mońki XX/135/16 21.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2017 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/4754/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4754/

UTRATA MOCY

4754 22.12.2017 r. Rada Powiatu Mońki XXVIII/182/17 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu             oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/4755/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4755/

UTRATA MOCY

4755 22.12.2017 r. Rada Powiatu Mońki XXVIII/183/17 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2018 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5437/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5437/akt.pdf

UTRATA MOCY

5437 28.12.2018 r. Rada Powiatu Mońki III/25/18 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu             oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/5438/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/5438/akt.pdf

UTRATA MOCY

5738 28.12.2018 r. Rada Powiatu Mońki III/26/18 21.12.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2019 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6295/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6295/akt.pdf

- UTRATA MOCY

6295 24.12.2019 r. Rada Powiatu Mońki XIV/108/19 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2020 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4689/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4689/akt.pdf

- UTRATA MOCY

4689 1.10.2019 r. Rada Powiatu Mońki XI/77/19 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5602/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/5602/akt.pdf

- UTRATA MOCY

5602 28.11.2019 r. Rada Powiatu Mońki XIII/102/19 22.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6297/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6297/akt.pdf

- UTRATA MOCY

6297 24.12.2019 r. Rada Powiatu Mońki XIV/110/19 20.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2020 r. na terenie Powiatu Monieckiego

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4984/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/4984/akt.pdf

UTRATA MOCY

4984 1.12.2020 r. Rada Powiatu Mońki XXI/153/20 26.11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2021 r. na terenie Powiatu Monieckiego

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/5283/akt.pdf

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/5283/

UTRATA MOCY

5283 23.12.2021 r. Rada Powiatu Mońki XXIX/205/21 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących na terenie powiatu monieckiego w 2022 r.

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/5922

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/5922/akt.pdf/

5922 21.12.2022 r. Rada Powiatu Mońki XXXVIII/254/22 20.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących na terenie powiatu monieckiego w 2023 r.

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/5452/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/5452/akt.pdf

UTRATA MOCY

5452 23.12.2020 r. Rada Powiatu Mońki XXII/162/20 21.12.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2021 r.

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/5282/akt.pdf

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/5282/

UTRATA MOCY

5282 23.12.2021 r. Rada Powiatu Mońki XXIX/204/21 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2022 r.

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/5923/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/5923/akt.pdf

5923 21.12.2022 r. Rada Powiatu Mońki XXXVIII/255/22 20.12.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie Powiatu Monieckiego w 2023 r.

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/5348/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/5348/akt.pdf

5348 29.11.2022 r. Rada Powiatu Mońki XXXVII/247/22 25.11.2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniu chronionym

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2023/1767/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2023/1767/akt.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.82.2023.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLI/269/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2023/2406/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2023/2406/akt.pdf

 

1767 30.03.2023 r. Rada Powiatu Mońki XLI/269/23 27.03.2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
PLAN SIECI SZKÓŁ

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3620/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3620/

3620 19.08.2020 r. Rada Powiatu Mońki XVIII/142/20 14.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4032/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/4032/akt.pdf

4032 13.08.2019 r. Rada Powiatu Mońki IX/65/19 12.08.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3676/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/3676/akt.pdf

UTRATA MOCY

3676 9.07.2019 r. Rada Powiatu Mońki VIII/61/19 28.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego prowadzonych przez inne organy prowadzące

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2017/1662/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2017/1662/akt.pdf

1662 26.04.2017 r. Rada Powiatu Mońki XXII/146/17 31.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Monieckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/3112/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3112/

  3112 2 października 2015 r. Rada Powiatu Mońki X/71/15 28.09.2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
- UTRATA MOCY
42
767
19 kwietnia 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIV/63/04
16 marca 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
- UTRATA MOCY
114
1643
29 lipca 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/82/04
21 lipca 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
- UTRATA MOCY
152
1772
23 czerwca 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVII/129/05
30 maja 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
Jednolity identyfikator aktu:
- UTRATA MOCY
166
1769
19 sierpnia 2009 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXIX/147/09
5 sierpnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu monieckiego
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/4901/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/4901/akt.pdf

4901 6.12.2021 r. Rada Powiatu Mońki XXVIII/194/21 30.11.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/4983/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/4983/akt.pdf

UTRATA MOCY

4983 1.12.2020 r. Rada Powiatu Mońki XXI/152/20 26.11.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/2290/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/2290/

- UTRATA MOCY

2290 06.05.2020 r. Rada Powiatu Mońki XVI/119/20 30.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2019/5190/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/5190/akt.pdf

unieważniona

5190 6.11.2019 r. Rada Powiatu Mońki XII/85/19 29.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/4204/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/4204/akt.pdf

- UTRATA MOCY

4204 22.10.2018 r. Rada Powiatu Mońki XXXIV/218/18 17.10.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2018/612/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/612/akt.pdf

- UTRATA MOCY

612 29.01.2018 r. Rada Powiatu Mońki XXIX/188/18 26.01.2018 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Monieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2023/4335/

4335

17.08.2023 Rada Powiatu Mońki XLIII/299/23 11.08.2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/214/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/4716/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/4716/akt.pdf

471

28.10.2022 Rada Powiatu Mońki XXXVI/244/22 27.10.2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/214/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/2868/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/2868/akt.pdf

2868

23.06.2022 Rada Powiatu Mońki XXXIV/230/22 21.06.2022 zmieniająca uchwałę nr XXXI/214/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/1183/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2022/1183/akt.pdf

1183

15.03.2022 Rada Powiatu Mońki XXXI/214/22 10.03.2022 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2019/6298/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2019/6298/akt.pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze

UTRATA MOCY

6298 24.12.2019 r. Rada Powiatu Mońki XIV/111/19 20.12.2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3582/

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2016/3582/akt.pdf

- UTRATA MOCY

3582 15 września 2016 r. Rada Powiatu Mońki XVII/116/16 12 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1512

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/1512/akt.pdf

- UTRATA MOCY

  1512 5.05.2015 r. Rada Powiatu Mońki VII/44/15 29.04.2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2892

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2892/akt.pdf - UTRATA MOCY
  2892 14.08.2014 r. Rada Powiatu Mońki XXXII/210/14 12.08.2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19832

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1943/akt.pdf - UTRATA MOCY
  1943 23.04.2013 r. Rada Powiatu Mońki XXIII/145/13 25.03.2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
 
► zmieniona uchwałą Nr XIX/114/90/12 z dnia 29.10.2012 r.  -
 
2761
4.10.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/107/12
25.09.2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Monieckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Moniecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
REGULAMINY, ZASADY
15
370
18 maja 2002 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVII/160/02
16 kwietnia 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
74
1483
2 grudnia 2002 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLII/179/02
10 października 2002 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/93/00 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 6 października 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/160/02 z dnia 16 kwietnia 2002 r.
 
► zmieniona uchwałą Nr XXVI/114/05 z dnia 30.03.2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 115, poz. 1376) z dnia 17.05.2005 r.
145
1922
25 września 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIX/87/04
9 września 2004 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Moniecki i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego
9
155
13 stycznia 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXIV/103/04
29 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 
► zmieniona uchwałą Nr XLI/198/06 z dnia 12.06.2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 182, poz. 1692) z dnia 11.07.2006 r.
 
OBWIESZCZENIE O TEKŚCIE JEDNOLITYM
(Dz. Urz. Woj. Podl.  poz. 1258) z dnia 25.03.2014 r.

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1258

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/1258/akt.pdf

115
1375
17 maja 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVI/113/05
30 marca 2005 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu
 
► zmieniona uchwałą Nr XXXII/157/05 z dnia 22.09.2005 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 213, poz. 2409) z dnia 7.10.2005 r.
 
► zmieniona uchwałą Nr XLI/199/06 z dnia 12.06.2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 182, poz. 1693) z dnia 11.07.2006 r.
UTRATA MOCY
203
2296
19 września 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXI/151/05
22 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006
29
362
27 stycznia 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVI/176/05
29 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
UTRATA MOCY
240
2346
5 października 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLII/212/06
25 sierpnia 2006 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2006/2007 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2006/2007
86
698
17 kwietnia 2007 r.
Rada Powiatu
Mońki
IV/22/07
28 lutego 2007 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
74
682
19 marca 2008 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIV/73/08
27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
 
 
 
► zmieniona uchwałą Nr XXII/135/13 z dnia 8.02.2013 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1279) z dnia 25.02.2013 r.
92
979
21 kwietnia 2009 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVI/124/09
18 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
4030
13.08.2019 r.
Rada Powiatu
Mońki
IX/63/19
12.08.2019 r.
o zmianie uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
4078
23.09.2022
Rada Powiatu
Mońki
XXXV/240/22
20.09.2022
o zmianie uchwały Nr XXVI/124/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
STATUTY
STATUT POWIATU MONIECKIEGO
 
4205
22.10.2018 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXIX/219/18
17.10.2018 r.
w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
4
25
28 stycznia 1999 r.
Rada Powiatu
Mońki
III/13/98
21 grudnia 1998 r.
w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
11
95
29 marca 1999 r.
Rada Powiatu
Mońki
VI/27/99
2 marca 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
13
117
28 kwietnia 2000 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVII/72/2000
11 kwietnia 2000 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
21
280
7 sierpnia 2000 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIX/86/2000
26 lipca 2000 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
53
886
29 października 2001 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXII/129/01
4 września 2001 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
5
79
25 lutego 2002 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXV/140/02
29 stycznia 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
17
441
15 lutego 2003 r.
Rada Powiatu
Mońki
III/9/03
24 stycznia 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
66
1355
2 lipca 2003 r.
Rada Powiatu
Mońki
VII/33/03
16 czerwca 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
114
2132
7 listopada 2003 r.
Rada Powiatu
Mońki
X/41/03
29 października 2003 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
213
2410
7 października 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXII/159/05
22 września 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
71
739
10 marca 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVII/180/06
17 stycznia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
240
2345
5 października 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLII/208/06
25 sierpnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
 
246
2525
15 października 2008 r.
Rada Powiatu
Mońki
XX/103/08
1 października 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
 UTRATA MOCY
111
1244
22 maja 2009 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVII/132/09
29 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
- jednolity identyfikator aktu
UTRATA MOCY
 
114
1278
21.04.2011 r.
Rada Powiatu
Mońki
V/27/11
29.03.2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
UTRATA MOCY
OBWIESZCZENIE O TEKŚCIE JEDNOLITYM
 
2762
4.10.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/109/12
25.09.2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego
STATUTY PLACÓWEK
52 1098 27.05.2003 r. Rada Powiatu Mońki V/24/03 25.04.2003 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu
52 1098 27.05.2003 r. Rada Powiatu Monki V/23/03 25.04.2003 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
17
338
16 lutego 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIII/50/04
29 stycznia 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Mońkach
114
1644
29 lipca 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/83/04
21 lipca 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Mońkach
114
1645
29 lipca 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/84/04
21 lipca 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych w Mońkach
114
1646
29 lipca 2004 r.
Rada Powiatu
Mońki
XVIII/85/04
21 lipca 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Szkole Przysposabiającej do Pracy w Mońkach
153
2025
8 października 2004
Rada Powiatu
Mońki
XX/91/04
24 września 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Gimnazjum Specjalnemu w Mońkach
183
2122
9 sierpnia 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVIII/135/05
4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu "Promyk" w Goniądzu
183
2123
9 sierpnia 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVIII/136/05
4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Mońkach
183
2124
9 sierpnia 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVIII/137/05
4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 1 w Goniądzu
183
2125
9 sierpnia 2005 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXVIII/138/05
4 lipca 2005 r.
w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu Nr 2 "Nad Biebrzą" w Goniądzu.
 
► zmieniona uchwałą Nr XXXII/162/09 z dnia 27.11.2009 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 236, poz. 2880) z dnia 18.12.2009 r.
Jednolity identyfikator aktu:
 

► zmieniona uchwałą Nr XXI/128/12 z dnia 28.12.2012 r.

(Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 551) z dnia 21.01.2013 r.

182
1694
11 lipca 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLI/202/06
12 czerwca 2006 r.
nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mońkach
182
1695
11 lipca 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLI/203/06
12 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=2152

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2014/2152/akt.pdf
  2152   Rada Powiatu Mońki XXX/198/14 28 maja 2014r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach
182
1696
11 lipca 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLI/204/06
12 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Mocieszach
 
► zmieniona uchwałą Nr XVII/95/08 z dnia 4.06.2008 r. - UTRATA MOCY
(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 237, poz. 2435) z dnia 6.10.2008 r.
193
1852
27 lipca 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLI/205/06
12 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
 
► zmieniona uchwałą Nr XVIII/106/12 z dnia 25.09.2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl.  poz. 2760) z dnia 4.10.2012 r.
 
 
OBWIESZCZENIE O TEKŚCIE JEDNOLITYM
(Dz. Urz. Woj. Podl.  poz. 4176) z dnia 20.12.2012 r.
 
 
 
1640
31.05.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIV/72/12
25.04.2012 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=17552

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2012/4071/akt.pdf
  4071 14.12.2012 r. Rada Powiatu Mońki XX/116/12 28.11.2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3621/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2020/3621/

3621 19.08.2020 r. Rada Powiatu Mońki XVIII/139/20 14.08.2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2021/3583/

https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2021/3583/akt.pdf

3583 23.09.2021 r. Rada Powiatu Mońki XXVI/183/21 20.09.2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2013/1236/akt.pdf

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?ID=19104
  1236 21.02.2013 r. Rada Powiatu Mońki XXII/132/13 8.02.2013 r.
w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mońkach
UMARZANIE NALEŻNOŚCI
240
2344
5 października 2006 r.
Rada Powiatu
Mońki
XLII/207/06
25 sierpnia 2006 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Monieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 
198
2460
6.08.2010 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXXVII/187/10
14.07.2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Monieckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
UTRATA MOCY
 
1641
31.05.2012 r.
Rada Powiatu
Mońki
XIV/75/12
25.04.2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
5281
23.12.2021 r.
Rada Powiatu
Mońki
XXIX/201/21
20.12.2021 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2010-02-22

Data modyfikacji: 2023-09-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2010-02-22