UCHWAŁA NR XXXV/170/05

RADY POWIATU W MONKACH

z dnia 12 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi Biskupowi Warszawsko-Praskiemu Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego.

Na podstawie § 9 pkt 12 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego zmienionej uchwałą Nr VI/27/99 z dnia 2 marca 1999 r., uchwałą Nr XVII/72/2000 z dnia 11 kwietnia 2000 r., uchwałą Nr XIX/86/2000 z dnia 26 lipca 2000 r., uchwałą Nr XXXII/129/01 z dnia 4 września 2001 r., uchwałą Nr XXXV/140/02 z dnia 29 stycznia 2002 r., uchwałą Nr III/9/03 z dnia 24 stycznia 2003 r., uchwałą Nr VII/33/03 z dnia 16 czerwca 2003 r., uchwałą Nr X/41/03 z dnia 29 października 2003 r., uchwałą Nr XXXII/159/05 z dnia 22 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25, zm.: Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 13, poz. 117, Nr 21, poz. 280, z 2001 r. Nr 53, poz. 886, z 2002 r. Nr 5, poz. 79 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 441, Nr 66, poz. 1355 i Nr 114, poz. 2132, z 2005 r. Nr 213, poz. 2410) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi Biskupowi Warszawsko-Praskiemu Honorowe Obywatelstwo Powiatu Monieckiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28