Termin sesji Rady Powiatu

Mońki, dn. 17.06.2021 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że XXV Sesja VI kadencji Rady Powiatu w Mońkach odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Szkolnej 22.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawdzenie kworum, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2020 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2020 rok a) głosy radnych, b) głosy mieszkańców.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 20
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie monieckim na lata 2021 – 2023.
 14. Wystąpienia zaproszonych gości.
 15. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Juchniewicz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26