Terminy posiedzeń komisji

INFORMACJA

o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach

przed sesją Rady Powiatu w Mońkach

Hala Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul. Szkolna 22

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

 

 1. Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - o godz. 11.20.

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Monieckiego za rok 2020.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie monieckim na lata 2021 – 2023.
 4. Wolne wnioski.

 

 1. Komisja Budżetu i Finansów - o godz.12.20.

W porządku posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Mońkach zmieniającej uchwałę Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033.
 5. Wolne wnioski.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-10-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2021-06-17

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-10-26