Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie Powiatu

Właściwe osoby i jednostki przedkładają ze swojej działalności Radzie Powiatu okresowe sprawozdania i informacje, które nie podlegają przyjęciu w formie uchwały. Radni Powiatu zapoznają się z nimi, mogą żądać dodatkowych wyjaśnień. Rada Powiatu przyjmuje te informacje i sprawozdania do wiadomości.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizayjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2017-04-03

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-11-12

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-11-12