Informacja o wynikach konkursu

Mońki, dn. 01.07.2019 r.

Zarząd Powiatu w Mońkach

 INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach

 Informuje się, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na ww. stanowisko

został wybrany Jarosław Pokoleńczuk zamieszkały w Białymstoku

Do konkursu na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Mońkach w terminie zgłosiło się dwóch kandydatów.

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Powiatu w Mońkach pracując w pełnym składzie w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonała na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 r. wyboru kandydatury Pana Jarosława Pokoleńczuka.

Kandydatura Pana Jarosława Pokoleńczuka została wybrana w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Zarząd Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Pana Jarosława Pokoleńczuka na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach z dniem 1 lipca 2019 r.

     Starosta

Błażej Buńkowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizascyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-07-01

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-07-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-07-01