Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mońkach

Zgodnie z art. 43. ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumemtów (art. 43 ust. 1 zmieniony przez art. 52 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.08.223.1458) z dniem 1 stycznia 2009 r.) rzecznik konsumentów, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mońkach za 2008 r.

Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mońkach za 2006 r.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Data wytworzenia: 2007-04-25

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-04-27

Data modyfikacji: 2010-01-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-04-27