Uchwała Nr XI/45/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 13 listopada 2003 r.

w sprawie wyboru banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 134 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu w Mońkach wybiera się Bank Spółdzielczy w Mońkach.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia z bankiem, o którym mowa w § 1 umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu w Mońkach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - Inspektor; Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Data wytworzenia: 2003-11-13

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-11-14

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-11-14

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-11-14