Uchwała Nr V/21/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2001 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu, uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26