Uchwała Nr I/5/2002
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Wicestarosty Monieckiego oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.

 

Na podstawie art. 27, ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271) Rada Powiatu w Mońkach postanawia:

§ 1.

Wybrać na Wicestarostę Monieckiego Panią Joannę Kulikowską.

§ 2.

Na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Mońkach wybrać:

1. Pana Sławomira Marka Ciesielskiego.
2. Pana Stanisława Citko.
3. Pana Zdzisława Marciszewskiego.

§ 3.

1. Protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Protokół komisji skrutacyjnej w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Mońkach stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/5/2002
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 listopada 2002 r.

 

 

 

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej

powołanej na I Sesji Rady Powiatu w Mońkach w dniu 20 listopada 2002r. dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Pan Mieczysław Klimowicz - Przewodniczący
2. Pani Stanisława Sawicka - Członek
3. Pan Marek Szydłowski - Członek

ustaliła, że na stan 17 radnych w sesji uczestniczyło 17 radnych.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 17 radnych.

Głosów ważnych oddano 17, nieważnych 0 .

Na poszczególnych kandydatów na Wicestarostę oddano następującą ilość głosów:

1. Pani Joanna Kulikowska - "za" 10 głosów "przeciw" 7 głosów.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Wicestarostą została Pani Joanna Kulikowska.

Komisja Skrutacyjna

1. Mieczysław Klimowicz
2. Stanisława Sawicka
3. Marek Szydłowski

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/5/2002
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 listopada 2002 r.

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej

powołanej na I Sesji Rady Powiatu w Mońkach w dniu 20 listopada 2002r. dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Mońkach

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Pan Mieczysław Klimowicz - Przewodniczący
2. Pani Stanisława Sawicka - Członek
3. Pan Marek Szydłowski - Członek

ustaliła, że na stan 17 radnych w sesji uczestniczyło 17 radnych.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 17 radnych.

Na poszczególnych kandydatów na Członków Zarządu w Mońkach oddano następującą ilość głosów:

1. Pan Sławomir Marek Ciesielski

Głosów ważnych oddano 17, nieważnych 0 - "za" 10 głosów, "przeciw" 7 głosów.

2. Pan Stanisław Citko

Głosów ważnych oddano 17, nieważnych 0 - "za" 10 głosów, "przeciw" 7 głosów.

3. Pan Zdzisław Marciszewski

Głosów ważnych oddano 17, nieważnych 0 - "za" 11 głosów, "przeciw" 6 głosów.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na pozostałych Członków zarządu zostali wybrani:

1. Pan Sławomir Marek Ciesielski
2. Pan Stanisław Citko
3. Pan Zdzisław Marciszewski

Komisja Skrutacyjna

Mieczysław Klimowicz
Stanisława Sawicka
Marek Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-09-05

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-05

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-09-05