UCHWAŁA Nr I/4/2002
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Powiatu w Mońkach.

 

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271) Rada Powiatu w Mońkach postanawia:

§ 1.

Ustala się liczbę 5 członków Zarządu Powiatu w Mońkach, w tym Starostę i Wicestarostę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26