Uchwała Nr I/2/2002
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach.

 

Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271) Rada Powiatu w Mońkach postanawia:

§ 1.

Wybrać na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach:
Pana Jana Borowskiego.
Pana Jarosława Antoniego Chmielewskiego.

§ 2.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Załącznik do Uchwały Nr I/2/2002
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 listopada 2002 r.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej

 

powołanej na I Sesji Rady Powiatu w Mońkach w dniu 20 listopada 2002r. dla przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Mońkach

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Pan Mieczysław Klimowicz - Przewodniczący
2. Pani Stanisława Sawicka - Członek
3. Pan Marek Szydłowski - Członek

ustaliła, że na stan 17 radnych w sesji uczestniczyło 17 radnych.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 17 radnych.

Głosów ważnych oddano 17, nieważnych 0 .

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:

1. Pan Jan Borowski - "za" 12 głosów,
2. Pan Jarosław Antoni Chmielewski - "za" 11 głosów,
3. Pan Tomasz Olesiewicz - "za" 7 głosów.

Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Monieckiego zostali:

1. Pan Jan Borowski
2. Pan Jarosław Antoni Chmielewski

Komisja Skrutacyjna

Mieczysław Klimowicz
Stanisława Sawicka
Marek Szydłowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-09-05

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26