UCHWAŁA Nr III/14/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

 

w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi przewodniczącego rady.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ i § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu /Dz. U. Nr 66, poz. 799, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 14, poz. 139/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady - Pana Jana Borowskiego.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26