UCHWAŁA Nr III/12/03
RADY POWIATU w MOŃKACH
z dnia 24 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Mońkach.

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące składy osobowe komisji stałych:

1. Komisja Budżetu i Finansów:

1/ Pan Jarosław Antoni Chmielewski;
2/ Pan Bogusław Karpiński;
3/ Pan Zdzisław Marciszewski;
4/ Pan Jarosław Popowski;
5/ Pan Andrzej Rafało;

2. Komisja Spraw Społecznych:

1/ Pani Irena Krystyna Berner;
2/ Pan Sławomir Marek Ciesielski;
3/ Pan Mieczysław Klimowicz;
4/ Pan Tomasz Olesiewicz;
5/ Pani Stanisława Sawicka;

3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Turystyki:

1/ Pan Jan Borowski;
2/ Pan Stanisław Citko;
3/ Pan Bogusław Karpiński;
4/ Pan Andrzej Rafało;
5/ Pan Marek Szydłowski.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Powiatu Monieckiego Nr IV/16/99 z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Powiatu Monieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Redaktor

Wprowadzający: Jan Redaktor

Data wprowadzenia: 2003-08-26

Modyfikujący: Jan Redaktor

Data modyfikacji: 2003-08-26

Opublikował: Jan Redaktor

Data publikacji: 2003-08-26