UCHWAŁA Nr XXXV/172/05

RADY POWIATU W MONKACH

z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę Nr IX/37/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu  inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163 poz. 1362, Nr 172 poz. 1440, Nr 163 poz. 1364, Nr 179 poz. 1486, Nr 169 poz. 1420, Nr 172 poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/37/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia limitu wydatków na poszczególne zadania w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego budowy i modernizacji powiatowych dróg i obiektów mostowych, zmienionej uchwałą Nr XVIII/78/04 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 lipca 2004 r. i uchwałą Nr XXXII/154/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września  2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-02-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-02-28