UCHWAŁA NR XXXI/148/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 22 sierpnia 2005 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 

         Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Monieckiego nieruchomości oznaczonej działką Nr 110/15 o powierzchni 0,0874 ha położonej na terenie m. Mońki stanowiącej własność Kazimierza Kapicy z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Małynicza w Mońkach.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-10-14

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-10-14

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-10-14