Załącznik Nr 8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

 

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r.

                                                                                                                 w złotych

I.  Stan środków obrotowych na początek roku                                                                  

72.000

              

 

II.  Przychody ogółem :                                                                                                         

420.000

      w tym :

 

      1. dotacje z budżetu                                                                                                                      

-

      2. dotacje z innych funduszy

-

      3. wpływy własne:                                                                                                           

420.000

          -    sprzedaż materiałów i usług                                                                                   

416.000

          -    różne opłaty                                                                                                                  

1.000

          -    odsetki                                                                                                                   

3.000

 

 

III. Wydatki ogółem:                                                                                                         

469.000

       w tym :                                                                     

 

      1. wydatki bieżące                                                                                                                                    

459.000

           -   dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań

                bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

300.000

           -   zakup materiałów

           -   zakup usług remontowych

           -   zakup usług pozostałych                                                                                                 

15.000

7.000

53.000

           -   przelewy na CFGZGiK                                                                                            

42.000

           -   przelewy na WFGZGiK                                                                                        

42.000

       2. wydatki inwestycyjne                                                                                             

10.000

 

 

IV.  Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                  

23.000

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07