Załącznik Nr 9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

 

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.

 

                                                                                                                                             w złotych

I.     Stan środków obrotowych na początek roku                                                                     

29.858

              

 

II.   Przychody ogółem :                                                                                                          

60.000

        w tym :

 

        1. dotacje z budżetu                                                                                                                      

-

        2. wpływy własne - opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                             

60.000

 

 

III.   Wydatki ogółem:                                                                                                                           

87.000

         w tym :                                                                             

 

        1. wydatki bieżące – finansowanie i współfinansowanie  działań ekologicznych

                                          na terenie powiatu                                                                                                                           

87.000

        2. wydatki inwestycyjne                                                                                                        

-

 

 

IV.   Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                    

2.858

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07