Załącznik Nr 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu na zadania powiatu

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Kwota

Przeznaczenie

1

2

3

4

5

I

1.

750

Administracja publiczna

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

78.847

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” w ramach ZPORR, Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

II

1.

801

Oświata i wychowanie

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach,

Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Mońkach,

Podlaskie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Trzciannem

100.000

Zadania wynikające z ustawy o oświacie –

- dofinansowanie szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych

III

1.

851

Ochrona zdrowia

SP ZOZ w Mońkach

100.000

Zadania wynikające z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – dofinansowanie remontów generalnych w budynkach służby zdrowia

IV

1.

852

Pomoc społeczna

Powiat Białostocki

95.472

Zadania wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych

V

1.

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Urząd Miasta w Goniądzu

3.700

Zadania wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Młodzieżowych Schronisk Turystycznych w Osowcu i Goniądzu

VI

1.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Urząd Miejski w Mońkach

21.200

Dofinansowanie wynikające z porozumienia dotyczącego prowadzenia Biblioteki Powiatowej w Mońkach

Ogółem

399.219

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07