Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                w złotych

Nazwa zadania

inwestycyjnego

i jego lokalizacja

Rok rozpocz.

zakończ.

Wartość kosztorys. zadania

Dotychczas poniesione wydatki

(na koniec

roku

bazowego)

Środki wynikające

z planów na rok budżetowy ogółem

w zł

w tym :

Środki

z budżetu państwa

Środki własne budżetowe

Środki

z własn. funduszy celowych

Środki bezzwrotne z  funduszy pomocowych

Partycy-pacja innych jednostek

Kredyty

i pożyczki

Dofinans. z dopłat do gier liczbowych

I. Zadania kontynuowane

 

14.348.165

5.186.190

4.906.672

600.000

2.306.672

-

-

-

1.600.000

400.000

1. Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Mońkach

2002

2008

2.174.578

55.973

100.000

-

100.000

-

-

-

-

-

2. Modernizacja i przebudowa dróg  powiatowych   

2003

2008

2.933.911

192.668

1.200.000

-

1.200.000

-

-

-

-

-

3. Budowa krytej pływalni (25x12) w Mońkach

2003

2006

9.239.676

4.937.549

3.606.672

600.000

1.006.672

-

-

-

1.600.000

400.000

II. Zadania noworozpoczynane

 

139.300

-

139.300

40.000

99.300

-

-

-

-

-

1. Zakup samochodu transportowo- osobowego na potrzeby ZarząduDróg Starostwa Powiatowego w Mońkach

2005

2005

70.000

-

70.000

-

70.000

-

-

-

-

-

2. Zakup skrapiarki

2005

2005

29.300

-

29.300

-

29.300

-

-

-

-

-

3. Zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach

2005

2005

40.000

-

40.000

40.000

-

-

-

-

-

-

Ogółem

14.487.465

5.186.190

5.045.972

640.000

2.405.972

-

-

-

1.600.000

400.000

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07