Załącznik Nr 11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

 

Lp.

Wyszczególnienie

kwota  

 

Wartość długu ogółem

 

 

I

Stan długu na dzień 31 grudnia 2004 roku

 

 

 

1.   Zaciągnięte kredyty

1.576.000

 

 

1a. Odsetki od zaciągniętego kredytu

482.324

 

 

2.   Zaciągnięte pożyczki

33.200

 

 

2a. Odsetki od zaciągniętej pożyczki

1.240

 

 

3.   Zobowiązania wymagalne :

-

 

 

      a) jednostek budżetowych

-

 

 

      b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

-

 

 

      c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

-

 

 

      d) wynikające z innych tytułów

-

 

 

                                                     Razem I

2.092.764

 

 

 

 

 

II

Planowany stan długu na dzień 31 grudnia 2005 roku

 

 

 

1.   Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (pożyczki)       w 2005 roku

1.600.000

 

 

1a. Przewidywane odsetki od kwoty kredytu (pożyczki) planowanego do       zaciągnięcia w 2005 roku

416.670

 

 

2.   Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 roku

-

 

 

      a) jednostek budżetowych 

-

 

 

      b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu

-

 

 

      c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

-

 

 

      d) wynikające z innych tytułów

-

 

 

                                                  Razem II

2.016.670

 

 

                                                       Ogółem I + II

4.109.434

 

 

 

 

 

III

Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku

 

 

 

1.   Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2005 roku

33.200

 

 

2.   Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2005 roku

-

 

 

3.   Kwoty spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów (pożyczek)

114.000

 

 

                                                 Razem III

147.200

 

 

 

 

 

IV

Ogółem dług na 31 grudnia 2005 roku

 

 

 

                                                             Razem I + II - III

3.962.234

 

 

 

 

 

V

Planowane dochody na 2005 rok

19.931.174

 

 

 

 

 

 

                                                         % ( IV : V )

19,87

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07