Załącznik Nr 10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XXV/106/05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rady Powiatu w Mońkach

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 11 lutego 2005r.

 

Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I.

Przychody - ogółem

1.732.719

 

w tym :

 

1. nadwyżka z lat ubiegłych

-

2. wolne środki

132.719

3. kredyty długoterminowe

1.600.000

4. pożyczki

-

5. spłaty pożyczek udzielonych

-

6. przychody z prywatyzacji majątku powiatu

-

7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat

-

 

 

II.

Rozchody - ogółem

33.200

 

w tym :

 

1. spłaty kredytów długoterminowych

-

2. spłaty pożyczek długoterminowych

33.200

3. pożyczki udzielone

-

4. wykup papierów wartościowych

-

 

 

 

Informacje uzupełniające :

 

I. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:                 1.698.900 zł

-          kredytem długoterminowym -                             1.600.000 zł

-          pożyczką długoterminową -                                                             -                     

-          nadwyżką budżetową z lat ubiegłych -                            -

-          wolne środki -                                                                          98.900 zł

-          przychody ze sprzedaży papierów wartościowych -                       -

-          przychody z prywatyzacji majątku -                                                -

 

II. Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu :               nie występuje

-          spłata kredytów i pożyczek -

-          pożyczki udzielone -

-          wykup papierów wartościowych -

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-03-07

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-03-07