UCHWAŁA NR XXIX/143/05

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu w Mońkach.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Powiatu w Mońkach w § 1 w ust. 2 ze składu osobowego Komisji Spraw Społecznych skreśla się Pana Mieczysława Klimowicza, a wpisuje się Pana Andrzeja Raś.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-07-20

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-07-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-07-20