UCHWAŁA NR XXIV/102/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

 

w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

     Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają w 2004 roku z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin dokonania wydatków – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2005-01-03

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2005-01-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2005-01-03