UCHWAŁA Nr XVIII/86/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

w sprawie skargi na Powiatowy Zarząd Dróg w Mońkach.

 

     Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/, w związku z art. 223 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi mieszkańców wsi Rusaki gm. Mońki na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Mońkach w zakresie przedłużającego się remontu drogi powiatowej Nr 03358 na odcinku Rusaki - Konopczyn, skargę uznaje się za bezzasadną.

 

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-08-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-13