Załącznik do uchwały Nr XVIII/81/04

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

 

GIMNAZJUM SPECJALNEGO W MOŃKACH

 

§ 1. Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) zakłada się z dniem 1 września 2004 r. trzyletnie gimnazjum specjalne na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej, o nazwie:

Gimnazjum Specjalne w Mońkach

z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.

 

§ 2. Gimnazjum, o którym mowa w § 1, wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.

 

§ 3. Organizację Gimnazjum, o którym mowa w § 1, określi statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 4. Zadania Gimnazjum, o którym mowa w § 1, na poszczególne lata określają zatwierdzane corocznie przez organ prowadzący arkusze organizacyjne Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

§ 5. Odpowiedzialnym za realizację postanowień Aktu Założycielskiego Gimnazjum, o którym mowa w § 1, jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-08-13

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-08-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-08-13