UCHWAŁA Nr XVIII/79/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

      Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz w związku z uchwałą Rady Powiatu w Mońkach Nr XVI/73/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do dokonywania wszelkich czynności w celu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

       2. Projekty, o których mowa w ust. 1 dotyczą zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Monieckiego.

   

  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Przewodniczący Rady Powiatu

  Irena Krystyna Berner

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2004-08-13

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2004-08-13

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2004-08-13