Załącznik do uchwały Nr XIV/63/04

Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 marca 2004 r.

 

 

 

PLAN SIECI PUBLICZNYCH

 

 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH

 

 

MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA OBSZARZE POWIATU MONIECKIEGO

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

organem prowadzącym jest powiat moniecki

L.p.

Typ szkoły

Liczba

oddziałów

Uczniów

1.

Liceum Ogólnokształcące

5

170

2.

Liceum Profilowane

1

34

3.

Technikum

3

102

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3

102

5.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

1

35

6.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

1

35

7.

Technikum Uzupełniające dla dorosłyc

3

105

8.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla dorosłych

2

70

Razem

19

653

 

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu

organem prowadzącym jest powiat moniecki

 

L.p.

Typ szkoły

Liczba

oddziałów

uczniów

1.

Liceum Ogólnokształcące

1

34

2.

Liceum Profilowane

1

34

3.

Technikum

3

102

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1

34

5.

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

1

35

Razem

7

239

 

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie

organem prowadzącym jest Gmina Knyszyn

 

L.p.

Typ szkoły

Liczba

oddziałów

uczniów

1.

Liceum Ogólnokształcące

2

60

Razem

2

60

 

Szkoły Specjalne

 

L.p.

Typ szkoły

Liczba

oddziałów

uczniów

1.

Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym “Promyk” w Goniądzu

3

45

2.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Mońkach w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mońkach

1

16

3.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

1

8

 

Razem

5

69

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-27