UCHWAŁA Nr XIV/54/04

 

RADY POWIATU w MOŃKACH

 

 z dnia 16 marca 2004 r.

 

 

w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska Powiatu Monieckiego
na lata 2004 – 2006”oraz “Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Monieckiego
na lata 2004 - 2006”.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229 i Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 i Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124), oraz art. 14 ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - O odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, Nr 41, poz. 365 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671 z 2003 r. Nr 7, poz. 78) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się “Program Ochrony Środowiska Powiatu Monieckiego na lata 2004 – 2006”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwala się “Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Monieckiego na lata 2004 – 2006”, będący częścią “Programu Ochrony Środowiska Powiatu Monieckiego na lata 2004 – 2006”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-03-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-27