Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Skład Komisji

Plan pracy Komisji

Regulamin pracy Komisji

Sprawozdanie z pracy Komisji

 

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest:

a)  opiniowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów, w szczególności w zakresie:

- edukacji publicznej,

- promocji i ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej,

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- polityki prorodzinnej,

- wspierania osób niepełnosprawnych,

- ochrony praw konsumenta;

- przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

- obronności,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania;

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-02-28