Komisja Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

 

Skład Komisji

Plan pracy Komisji

Regulamin pracy Komisji

Sprawozdanie z pracy Komisji

 

Przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Powiatu jest:

a) opiniowanie projektów uchwał oraz innych dokumentów, w szczególności w zakresie:

- transportu zbiorowego i dróg publicznych,

- geodezji, kartografii i katastru,

- gospodarki nieruchomościami,

- gospodarki wodnej,

- ochrony środowiska i przyrody,

- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

- współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- pozyskiwania środków pozabudżetowych,

- promocji powiatu,

- utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- administracji architektoniczno-budowlanej,

- kultury fizycznej i turystyki,

- kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

b) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-02-28