Komisja Budżetu i Finansów

 

Skład Komisji

Plan pracy Komisji

Regulamin pracy Komisji

Sprawozdanie z pracy Komisji

 

Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów jest:

a)  opiniowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,

b) opiniowanie zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w trakcie roku budżetowego,

c)  rozpatrywanie sprawozdań z budżetu,

d) opiniowanie projektów uchwał związanych z gospodarką finansową powiatu,

e)  występowanie z inicjatywą uchwałodawczą i wnioskodawczą z zakresu swojego przedmiotowego działania.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2007-02-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-02-28

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-02-28