Uchwała Nr XVI/117/20

Uchwała Nr XVI/117/20
Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) i § 64 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II/11/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zmienioną uchwałą Nr XIII/100/19 z dnia 22 listopada 2019 r. w ten sposób, że:

odwołuje się ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Stanisława Czarnieckiego pełniącego funkcję członka Komisji.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Powiatu


Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2020-04-30

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2020-05-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2020-05-13