Uchwała Nr XIII/99/19

UCHWAŁA NR XIII/99/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 22 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) i § 52 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr II/10/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w następujący sposób:

1) odwołuje się ze składu Komisji Rewizyjnej Jana Borowskiego pełniącego funkcję członka Komisji;

2) powołuje się do składu Komisji Rewizyjnej radnego Jarosława Popowskiego pełniącego funkcję członka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-11-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-12-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-12-03