Uchwała Nr XIII/101/19

UCHWAŁA NR XIII/101/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 22 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 41 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Mońkach, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego w § 3 w pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) Jarosław Popowski,”.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-11-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-12-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-12-03