Uchwała nr XII/79/19

UCHWAŁA NR XII/79/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru Członka Zarządu Powiatu w Mońkach

 Na podstawie art. 12 pkt 2, art. 27 ust. 1 i 3, art. 31c ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i 1815) oraz § 90 ust. 1 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205), na wniosek Starosty Monieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego radny Pan Jan Borowski został wybrany na Członka Zarządu Powiatu w Mońkach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizascyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-10-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-11-20