UCHWAŁA NR X/73/19

UCHWAŁA Nr X/73/19

Rady POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

            Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571), w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie w roku 2020, na zasadach określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, zadań obejmujących realizację nastepujacych projektów dotyczących  dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”:

1)  Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1412B /Mońki – Potoczyzna – Krzeczkowo – Rutkowskie Duże – Jaświły/ na odcinku 0+000 do 2+024,30 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1354B /Rutkowskie Duże – Bagno – Starowola – Jasionóweczka/ w miejscowości Rutkowskie Duże na odcinku w km 0+000 do 0+439,20” o wartości kosztorysowej 3 440 812,11 zł;

2)  Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 990,00 m” o wartości kosztorysowej 677 251,35 zł;

3) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373B dr. woj. Nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn – do dr. pow. Nr 1372B na odcinku od m. Kulesze Chobotki do dr. woj. Nr 671 o długości 888,50 m” o wartości kosztorysowej 530 200,16 zł;

4)  Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B do granicy powiatu o długości 520,00 m” o wartości kosztorysowej  428 818,76 zł;

5) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyzna – Krzeczkowo – Rutkowskie D. – Jaświły na odcinku o długości 500,00 m” o wartości kosztorysowej 364 855,81 zł;

6) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338B ul. Polna w Knyszynie na odcinku dł. 920,00 m” o wartości kosztorysowej 842 109,76 zł;

7) Projekt „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2365B ul. Słowackiego w Mońkach oraz Nr 1415B Mońki – Świerzbienie – Łupichy – Kosiorki na odcinku o łącznej długości 388,67 m” o wartości kosztorysowej 374 849,99 zł;

8) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2369B ul. Tysiąclecia w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 235,00 m” o wartości kosztorysowej 134 274,01 zł;

9)  Projekt „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1841B na odc. od dr. woj. 671 w kierunku Długołęki w km 0+000,95 – 0+308,30” o wartości kosztorysowej 585 769,55 zł;

10) Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847B Goniądz – Downary Plac na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 670 w m. Goniądz o długości 1 000,00 m” o wartości kosztorysowej 1 372 095,68 zł;

11) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364B na odcinku od m. Masie do m. Mejły o długości 990,00 m” o wartości kosztorysowej 908 930,48 zł;

12) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1842B Trzcianne – dr. Nr 1838B Gugny na odcinku długości 950,0 m” o wartości kosztorysowej 615 801,06 zł.

§ 2. Rada Powiatu w Mońkach zobowiązuje się zapewnić w Budżecie powiatu monieckiego na rok 2020 i 2021 zabezpieczenie całości wkładu własnego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Bielski - Kierownik Wydziału Dróg

Data wytworzenia: 2019-08-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-08-29