Uchwała Rady

UCHWAŁA Nr VIII/56/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Monieckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok

 Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 t.j.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Monieckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łosiewicz - Skarbnik Powiatu

Data wytworzenia: 2019-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-07-02