Uchwała Rady

UCHWAŁA NR VIII/55/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z  dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach

Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511), po zakończeniu debaty nad „Raportem o stanie Powiatu Monieckiego za 2018 rok”,  uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizascyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-07-02