Uchwała nr V/47/19

UCHWAŁA NR V/47/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego oraz współfinansowania zadań w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do złożenia wniosków o dofinansowanie w roku 2019, na zasadach określonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, zadań obejmujących realizację nastepujacych projektów dotyczących  dróg powiatowych na terenie Powiatu Monieckiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”:

1) Projekt „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1351B Dolistowo Stare – Zabiele – Dzięciołowo – dr Nr 1350B na odcinku Dolistowo Stare – Zabiele – do dr. woj. Nr 670 o długości 3 266,33m” o wartości kosztorysowej 2 592 193,72 zł;

2) Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1413B Potoczyzna od drogi powiatowej Nr 1412B - Waśki - Sikory - Dudki - Guzy - do drogi powiatowej 1407B na odcinku kol. Waśki - Sikory o długości 922,00m” o wartości kosztorysowej 537 550,73 zł;

3) Projekt „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2628B ul. Jagiellońska w Goniądzu o długości 562,00m” o wartości kosztorysowej 893 118,74 zł;

4) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1398B na odcinku Zofiówka – Nowiny Kasjerskie o długości 2 737,23m” o wartości kosztorysowej  3 588 747,92 zł, realizacja w 2019-2020 r.;

5) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2371B Al. Wojska Polskiego w Mońkach na odcinku od ul. Słowackiego do Al. Niepodległości o długości 364,00m” o wartości kosztorysowej 454 708,98 zł;

6) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2363B ul. PCK w Mońkach na całej długości 235,00m” o wartości kosztorysowej 116 278,67 zł;

7) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373B dr. woj. Nr 671 – Kulesze Chobotki – Kruszyn – do dr. pow. Nr 1372B na odcinku od m. Kulesze Chobotki w kierunku dr. woj. Nr 671 o długości 950,00m” o wartości kosztorysowej 573 255,87 zł;

8) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1412B Mońki – Potoczyzna – Krzeczkowo – Rutkowskie W. – Jaświły na odcinku w m. Potoczyzna o długości 382,00m” o wartości kosztorysowej 248 938,49 zł;

9) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1358B gr. powiatu – Górnystok – Czarnystok - Dobrzyniówka na odcinku od drogi powiatowej 1405B w kierunku granicy powiatu o długości 560,00m” o wartości kosztorysowej 389 884,13 zł;

10) Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355B Starowola – Koziniec – Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 300,00m”
o wartości kosztorysowej 98 135,55 zł.

§ 2. Rada Powiatu w Mońkach zobowiązuje się zapewnić w Budżecie powiatu monieckiego na rok 2019 i 2020 zabezpieczenie całości wkładu własnego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Skubich - inspektor w Wydziale Dróg

Data wytworzenia: 2019-03-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-04-01