Uchwała Nr IV/37/19

UCHWAŁA NR IV/37/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 31 stycznia 2019 r.

                     w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu w Mońkach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 32 w związku z art. 25 § 1, art. 34 i art. 35 i § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, poz. 1629, poz. 1467) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przekazaniem skargi z dnia 30 października 2018 roku na uchwałę Nr XXVIII/182/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, Rada Powiatu w Mońkach udziela pełnomocnictwa Staroście Monieckiemu - Panu Błażejowi Buńkowskiemu do podejmowania wszelkich czynności w toku postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie, w tym do udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Rady Powiatu w Mońkach w postępowaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Nr  XXVIII/182/17 Rady Powiatu w Mońkach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Purta - Kierownik Wydziału Komunikacji

Data wytworzenia: 2019-01-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-02-08