Uchwała Nr III/27/18

UCHWAŁ NR III/27/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XIV/72/08 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Powiatu w Mońkach zmienioną uchwałą Nr XVI/89/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r., uchwałą Nr V/26/11 z dnia 29 marca 2011 r., uchwałą Nr IX/61/11 z dnia 26 października 2011 r. i uchwałą Nr VI/38/15 z dnia 31 marca 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach. 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-28